Opplagsskjema og nye husstandstall for 2014

Her finner dere nytt opplagsskjema for opplagsåret 2014, samt nye husstandstall som vil bli brukt ved beregning av husstandsdekningen i spredningen.

OBS: En omlegging i beregningen av husstandstallene hos SSB har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen.

Husstandstall 2014

Opplagsskjema