Ferske rapporter til fordypning

(Oslo 23.01.17 oppdatert 08.02.17) Her følger ferske rapporter for mediebransjen fra 2017. Nederst i saken vil du også finne fem rapporter fra november - desember i fjor.

 

The New York Times med ny rapport  om hvordan redaksjonelle medier kan dra nytte av et skiftende medielandskap 

Redaksjonelle medier har et unikt utgangspunkt for å posisjonere seg, men er avhengig av rask endringstakt. I denne rapporten diskuterer en gruppe journalister fra The New York Times strategier og ambisjoner for redaksjonelle medier. Med utgangspunkt i The New York Times egen forretningsstrategi, diskuteres det hvordan aviser kan endre seg i takt med den digitale utviklingen, og samtidig bevare tradisjonelle verdier. Større redaksjonelt mangfold- også for gjøre en ekstra innsats for å utvide eget publikum, er blant strategiene som blir nevnt som årsaker til at The New York Times opplever jevn vekst i en bransje med stadig større konkurranse. 

The Mediabriefing med case-study rapport om betalt innhold 

Hvilke strategier ligger bak vellykket bruk av betalt innhold, spør redaktør i The Mediabriefing Peter Houston. I en ny rapport presenterer The Mediabriefing case-baserte studier av de europeiske mediehusene som vurderes å ha lykkes best i å utvikle strategier for betalt innhold, deriblant norske Aftenposten og VG. Formålet med rapporten er, ifølge Houston, å løfte frem et representativt utvalg av Europeiske utgivere som suksessfullt benytter seg av betalt innhold og vise strategien bak.

Pressens offentlighetsutvlag med rapport om kritikkverdig praksis:

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) mener 13 av 15 departementer har en journalføringspraksis som er kritikkverdig. Det fremkommer av en rapporten som ble fremlagt 11. januar. 

Kan fake news åpne muligheter for kvalitetsjournalistikken? 

I følge en fersk rapport fra Reuters Instiute tror 70 % av medieledere globalt at fake news vil bidra til å styrke posisjonen for redaksjonelle medier. Rapporten er på 37 sider og tar for seg hovedtrender for bransjen i 2017. Redaksjonelle medier har et unikt utgangspunkt for å posisjonere seg, men er avhengig av rask endringstakt.

Take-aways fra de beste digitalt:

Nå foreligger en fersk rapport med Best practice i digitale medier fra WAN-IFRA. Rapporten baserer seg på vinnercasene fra World Digital Media Award, den er på 68 sider, koster 250 Euro, men er gratis for MBLs medlemmer. Henvendelse britt@mediebedriftene

EJNs årsrapport om etiske utfordringer i journalistikken:

I følge Ethical Journalism Networks nyeste rapport om etiske utfordringer i journalistikken, vitner nyhetsåret 2016 om at det må lanseres tiltak for å håndtere problemstillinger knyttet til journalistisk uavhengighet og etikk.
Direktør i EJN, Aidan White  trekker frem eksempler som han mener illustrerer behov for mediepolitiske tiltak.

Rapport om unges mediebruk:

EU Kids Online tar for seg forskjeller mellom europeiske land når det gjelder barn og unges bruk av internett og andre nettbaserte medier. Det er et samarbeid mellom flere universiteter, og i Norge ved Institutt for medier og kommunikasjon. Den ferske undersøkelsen er basert på intervjuer i 25 land med 25 000 barn mellom 9 og 16 år, samt én av deres foreldre. 

Fem rapporter fra desember 2016