SortlandsAvisa AS

Tilbake til Medlemmer

SortlandsAvisa AS

Avisen er en politisk uavhengig avis som utgis på Sortland i Nordland. Avisen dekker Sortland kommune, og kommer ut hver torsdag. Avisen kom ut med sitt første nummer 10. januar 2008. Avisen trykkes ved HTG Trykk AS i Harstad.

Adresse og Kontaktinfo

Standgata 33, 8400 Sortland
Tlf:  99 15 55 66

Postadresse: 

Postboks 141

8401 Sortland

Mail: 

red@sortlandsavisa.no
marked@sortlandsavisa.no

Kontaktpersoner

Daglig leder: 

Rolf Olsen 

Ansvarlig redaktør: 

Thor Anders Angelsen

Hjemmeside

www.vol.no