Adresse og kontaktinfo

Prinsessegate 10-12, 3724 Skien
Tlf: 0 35 35

Redaksjonen: 
redaksjonen@varden.no

Kundeservice: 
kundeservice@varden.no

Annonser: 
annonse@varden.no

Privat rubrikk: 
privatannonser@varden.no

Postadresse:
Postboks 2873 Kjørbekk,
3702 Skien 

Nettside

Kontaktpersoner

Ansvarlig redaktør: 
Tom Erik Thorsen

Adm. direktør:
 
Jan Arild Tveten 

Hjemmeside

www.varden.no