Valgkomitéens innstilling til nytt hovedstyre

(Oslo 30.05.17) Valgkomitéen har nylig avgitt innstilling til nytt hovedstyre i MBL. Nåværende styreleder Tove Nedreberg (bildet) fra Adresseavisen foreslås gjenvalgt mens Stig Finslo fra Amedia er foreslått valgt til nestlederposten.

Videre foreligger innstilling om tre nye styremedlemmer: Hanne Haugsgjerd fra Dagbladet/Aller, Nina Westgård fra Egmont Publishing og Per Magne Tveiten fra Mentor Medier.  Victoria Schultz og Pål Nedregotten fra Amedia foreslås gjenvalgt.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Helje Solberg fra VGTV, Bård Skaar Viken fra Schibsted, Siv Juvik Tveitnes fra Schibsted, Tomas Myrbostad fra TV2 og Nils Gauslaa fra Agderposten.

Leder og nestleder velges hvert år.

 

Valgkomitéens innstilling til nytt hovedstyre:

Tove Nedreberg – adm. direktør Adresseavisen (styreleder)                                                  (2017-2019) gjenvalg

Stig Finslo – direktør utgiverspørsmål og samfunnskontakt Amedia (nestleder)                 (2017-2019) NY

Victoria Schultz – konserndirektør salg og marked Amedia                                                     (2017-2019) gjenvalg

Pål Nedregotten – konserndirektør innovasjon, forr.utvikling og strategisk analyse Amedia (2015-2017)  gjenvalg                                                                     

Hanne Haugsgjerd – personaldirektør Dagbladet/Aller                                                            (2017-2019) NY

Nina Westgård – HR-direktør Egmont Publishing                                                                       (2017-2019) NY

Per Magne Tveiten – Adm. dir. Mentor Medier                                                                         (2017-2019) NY

 

I tillegg er følgende styremedlemmer ikke på valg i år:

Bård Skaar Viken – direktør digitale brukerinntekter Schibsted Norge Abo. mediehus     (2016-2018)

Siv Juvik Tveitnes – COO Schibsted Norge                                                                                    (2016-2018)

Tomas Myrbostad –  juridisk direktør TV 2                                                                                 (2016-2018)

Nils Gauslaa – adm. direktør Agderposten konsern                                                                   (2016-2018)

Helje Solberg – daglig leder/redaktør VGTV                                                                                (2016-2018)

 

Varamedlemmer (i rekkefølge)

Trond Sundnes – redaktør forretningsutvikling Dagens Næringsliv                                        (2016-2018)

Stig Jakobsen – sjefredaktør/Adm direktør Mediehuset iTromsø                                           (2017-2019) NY

Eirik Hoff Lysholm – sjefredaktør/adm direktør Dagsavisen                                                    (2017-2019) gjenvalg

Torunn Pettersen – forlagsdirektør Bonnier Media                                                                   (2017-2019) gjenvalg

Ingrid Kløve-Graue – konsernleder Hordaland Bladdrift                                                           (2016-2018)

Marit Skog – regiondirektør Amedia Nord og adm direktør Nordlys                                      (2016-2018)

 

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Harald Jacobsen, Schibsted Norge (overtok som leder da Stig Finslo trådte ut av valgkomiteen), Harald H. Rise, Polaris Media, Jan Ove Årsæther, TV 2, Kjersti Mo, Egmont Publishing, Anna B. Jensen, Morgenbladet, Ernst A. Eik, Nordsjø Media (møtte som vararepresentant for Ivar Rusdal)og Pål Eskås, Amedia (erstattet Stig Finslo).

Ved spørsmål, henvendelse valgkomiteens leder Harald Jacobsen, tlf 99 58 03 53.