Mediemangfold er en demokratisk nødvendighet

Mediemangfold er en demokratisk nødvendighet

Tar vi medienes rolle i et moderne demokrati for gitt? Den viktige samfunnsoppgaven handler jo blant annet om å gi borgerne både innsyn og oversikt i styringen av samfunnet, og dermed også kunne være aktive deltakere i demokratiet. Vi er godt stilt i Norge. Svært mange lokalsamfunn har en lokalavis, og vi har regionale og riksdekkende aviser både på nett og papir. Vi har også en kommersiell allmennkringkaster som byr NRK hard konkurranse.

MER