Skattereglene strekker ikke til i den digitale økonomien

Skattereglene strekker ikke til i den digitale økonomien

(Bergen 10.05.17) -Den nye PWC-rapporten  blottlegger skjevheter mellom nordiske og globale aktører med hensyn til skattlegging. Vi trenger spilleregler som er tilpasset den globale økonomien, og det haster. Det må tas politiske grep som virker i den digitale økonomien hvis vi vil sikre oss mot at de nasjonale inntektene svekkes mens den globale økonomien vokser.  Digitaliseringen og global konkurranse vil mange næringer utsettes for, her er bare mediebransjen tidlig ute, sier adm. dir Randi S. Øgrey (bildet) i Mediebedriftenes Landsforening.

MER