Forhandlingsdatoer 2017

(31.01.17) Datoene for tarifforhandlingene mellom Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag er 26. og 27. april. .For de øvrige forbundene er forhandlingene samordnet. I år er det et mellomoppgjør, noe som innebærer at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

Forhandlingene mellom hovedorganisasjonene starter med kravoverlevering 6. mars, med påfølgende forhandlinger 9-14 mars. Dersom partene ikke skulle komme til enighet, vil mekling sannsynligvis skje før 1. april. 

26.-27. april          Norsk Journalistlag – Mediebedriftenes Landsforening