Heldagskurs i arbeidsrett og tariff 2016

26. oktober 2016 arrangerer MBL grunnkurs i arbeidsrett og tariff. Jobber du med HR og ledelse i våre medlemsbedrifter bør du gjennomføre dette kurset, der du vil få en grunnleggende innføring i mange aktuelle problemstillinger. Kurset fokuserer på praktiske problemstillinger, vanlige fallgruver og eksempler fra bransjen.

Kurset er ved advokatene i MBLs arbeidslivsavdeling, og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

  • Midlertidige ansettelser. Grensen mellom frilanser og oppdragstaker. v/advokat Anders Aarskog

  • Tariffavtaleverket, systemet for tvisteløsning og aktuelle tariffrettslige prinsipper. Ulikheter mellom individuelle og kollektive rettstvister.  v/advokat Ann Helen Nikolaisen

  • Nedbemanning.  Prosess: Hvordan går vi frem? Kan vi nedbemanne? Har vi saklig grunn? Aktuelle problemstillinger som vil kunne komme opp. v/advokat Else-Margrethe Husby

Kursmateriell: Diverse standardmateriell, bl.a. arbeidskontrakt, skjema for oppsigelse og avskjed, eksempler på advarsel, sluttavtale, innkalling og protokoll fra møter mm.

Kurset arrangeres onsdag 26. oktober kl. 10-15 i Kongensgate 14 i Oslo . Pris kr. 950,- inkl. kursmateriell, lunsj og kaffe/te.

Påmelding via følgende link