Pensjonskurs 13. mai

NHO inviterer til et heldags pensjonskurs i regi av Næringslivets skole den 13. mai i Oslo. Kurset blir holdt av Marianne Knarud fra Fellesordningen for AFP og Kristin Diserud Mildal fra NHO.

Kurset er lagt opp relativt grunnleggende og bredt, og er tenkt egnet for de som ikke er helt varme i trøya på pensjonsreformen. Starter med gjennomgang av endringene i ny folketrygd og AFP, deretter om  nye regelverk for tjenestepensjoner. Ser i tillegg på seniorers tilpasning til reformen, nytt regelverk for uføretrygd i folketrygden og forslag til nytt lovverk for uførepensjon i tjenestepensjon.

Se nærmere beskrivelse på:

http://www.naeringslivetsskole.no/kurs/pensjon/